Amikor felfénylik a kereszt

(helyreigazítás)

A Népsazabadság úgysem teszi meg megteszem tehát én helyettük. Az alább idézett cikk tegnap jelent meg „Amikor felfénylik a kereszt” címmel és azt hittem végre szó esik arról ahogy én láttam valamikor egy filmben, hogy milyen csodálatra méltó változást hozott létre a falu plébánosa az Istenhit segítségével

 

Alsószentmártont 30 éve csakis romák lakják. Ma az 1200 lelkes falu aktív korú lakóinak 95 százaléka munkanélküli. - Abból élünk, amit az állam ad – mondja az 52 éves Mitrovics Péter. Húsz éve nincs munkája. - El kell innen menni, mert a férfiak a tehetetlenségtől csak isznak, az asszonyok meg csak szülnek. Végül ez a falu se lesz jobb, mint amilyen a telep volt - mondja annak a találkozónak az egyik résztvevője, amelyet a Búcsú a cigányteleptől című könyvre emlékezve tartottak.

Alsószentmártont 30 éve csakis romák lakják. Valaha sokác település volt a dél-baranyai község, ám 1945 után annyira perifériára szorult a falu, hogy az őslakosok inkább betelepültek Siklósra és Pécsre. A horvátok portáit a közeli telepeken élő romák vették meg. Ez óriási előrelépés volt az itteni cigányok számára. A hetvenes-nyolcvanas években az alsószentmártoni romák a közeli városok nagyüzemeiben találtak munkát, és gyarapodtak, építkeztek, autót vettek. Jött a rendszerváltás, s az iskolázatlan, szakmátlan, segéd- és betanított munkát végző romák nem találtak állást. Többségük egy-két évvel később – a sikertelenségbe belefáradva – már nem is keresett munkát, megelégedtek a napszámmal, a segéllyel, a gyermekek után járó juttatásokkal, s ezt a példát adták tovább utódaiknak. Így ma az 1200 lelkes Alsószentmárton aktív korú lakóinak 95 százaléka munkanélküli.

az asszonyok meg csak szülnek. A családi pótlékért szülnek, meg azért, hogy megtartsák a férjüket.

Az alsószentmártoniak nem tudják, miben bízzanak. Illetve: bíznak a csodában. A temetői kereszt néhányuknak vakítóan fényleni kezdett, amit a feszületnél órákat elidőzők jó jelnek véltek. Lankó József, a falu plébánosa 25 éve itt szolgál, s alapítványával sokat tesz a fiatalok iskoláztatásáért, s alapvető élelmiszereket oszt a nincsteleneknek. A pap, ahogy szóba hoztam a temetői jelenést, legyintett:

– Ha valaki úgy áll, hogy a kereszt mögül a nap a szemébe tüzel, akkor persze hogy elvakul. Csak azzal történhet csoda, aki tanul és dolgozik, aki a keresztnél ácsorog, annak legfeljebb káprázik a szeme, vagy azért lát jelenést, mert neki orvosi papírja van a látomásairól.

El kell innen menni, mert a férfiak a tehetetlenségtől csak isznak, az asszonyok meg csak szülnek. A családi pótlékért szülnek, meg azért, hogy megtartsák a férjüket.

Az alsószentmártoniak nem tudják, miben bízzanak. Illetve: bíznak a csodában. A temetői kereszt néhányuknak vakítóan fényleni kezdett, amit a feszületnél órákat elidőzők jó jelnek véltek. Lankó József, a falu plébánosa 25 éve itt szolgál, s alapítványával sokat tesz a fiatalok iskoláztatásáért, s alapvető élelmiszereket oszt a nincsteleneknek. A pap, ahogy szóba hoztam a temetői jelenést, legyintett:

– Ha valaki úgy áll, hogy a kereszt mögül a nap a szemébe tüzel, akkor persze hogy elvakul. Csak azzal történhet csoda, aki tanul és dolgozik, aki a keresztnél ácsorog, annak legfeljebb káprázik a szeme, vagy azért lát jelenést, mert neki orvosi papírja van a látomásairól.