Tisztelt Gyászoló Család!

Tisztelt egybegyűltek!

 

Városunk önkormányzati kép-viselőtestületének képviseletében, képviselőtársai nevében búcsúzom és kísérem utolsó útjára Dr. Freisleben András városi orvost,  volt képviselőtársunkat.

            A napokban került kezembe az a fénykép amelyik a városi képviselőtestület alakuló üléséről készült.  A fényképen jól látszol András és számomra oly' valószínűtlen, hogy már sosem leszel köztünk. Közel fél éve vagy beteg, de csak néhány hónapja sejtettük, súlyos és végzetes a baj.

Azon a fényképen megörökített eseményen együtt esküdtünk képviselőtársak.

Csendes szavad bizonyára egybeolvadt a többiekkel, de velünk együtt esküdtél: "...a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásamhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Pilisvörösvár javát szolgálom."

Ez volt a legjellemzőbb Reád: minden igyekezeteddel Pilis-vörösvár javát szolgáltad.

Majdnem harminchárom éve érkeztél településünkre, nem voltál született Vörösvári, de a szó igaz értelmében azzá váltál. Gyermekeid már itt születtek saját erődből megteremtett családi házadban. Vélhetően nagy és boldog családban gondolkodtatok, ezt bizonyítja négy felnevelt és pályára állított gyermeketek.

Az már földi ittlétünk titokzatos mélysége, hogy választ kapjunk arra miért kell sírodnál négy gyermekednek teljes árvaként állniok.

Hiszen feleséged és hű társad hat éve halt meg balesetben.

Ezt a tragédiát a jelek szerint nem tudtad kiheverni, ami emberi és természetes.

Mi csendes, emberséges lényedre emlékezünk, aki szinte csak a munkájának élt egészen a legutóbbi időkig betegségéig. Ötvenhat éves korban meghalni felfogatatlan

 

 

 

és emberi ésszel nehezen elfogadható.

Hitem szerint bekövetkezik az a pillanat amikor mindezek értelme valamennyiünk számára megvilágosodik és ezt el is tudjuk fogadni.

 András Te ennek a titoknak már tudója vagy.

Most az a feladatunk, hogy erről beszéljünk és a gyász megélésével megkíséreljük feldolgozni. Megkönnyíti feladatunkat ha András érdemeit soroljuk.

            Hűségére jellemző, hogy Pilisvörösvár  András életében a harmadik munkahely, úgy hogy az összesen

munkával töltött 32 évéből csak hármat nem dolgozott Vörösváron.

A gyógyítás számára nyilvánvalóan nem munka hanem hivatás volt, ezt igazolhatja most itt a ravatalánál megjelent számos ismeretlen paciense.

Könnyű volt Őt szeretni, teljes lénye ezt sugározta.

Mi képviselőtársaimmal arra emlékszünk, hogy csak a legszükségesebb alkalmakkor szól, felesleges szószaporí-tásra nem emlékezünk, de felemelte szavát választókerü

letének polgáraiért és városunk egészségügyéért.

Vállalta és aktív résztvevője, munkása volt orvosszakmai és emberi ismereteit  kínálva a képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottságának.

            Ma szomorúan kell jelentenem városunk polgárainak és jelenlévő képviselőtársaimnak, hogy a képviselőtestület létszáma 16 főre csökkent. Hiányzik Dr. Freiszleben András,- itt a Földön most már mindörökre.

 

Béke veled András!