MDF Pilisvörösvári Szervezete

 Pilisvörösvár Semmelweis-köz 5/3, tel/fax: /26/ 330-149

 

Az MDF Országgyülési Képviselőcsoportja

Dr. Balsai István frakcióvezető részére

1358 Budapest,

 Széchenyi rkp. 19.

 

Tisztelt Frakcióvezető Úr!

 

 

Szervezetünk megköszöni Önnek, hogy az MDF HÍRLEVÉL-ben megjelentette felhívásunkat polgári jobbközép pártok uniójának létrehozásának szükségességéről.

Valójában ez a levél kisérője volt annak -a helyi MDNP- által is elfogadott "NYILATKOZAT"-nak amelyben pártjaink országos elnökeitől azt kértük, hogy egy lehetséges széles polgári pártszövetség működési és-választási szabályzatát dolgozzák ki, majd azt valamennyi pártfórumon elfogadtatva legyen a következő választásokon annak biztosítéka, hogy csak közös jelöltek választódjanak ki.

Javaslatunk lényege a demokratikus módszer, az alulról való építkezés. Ezzel elkerülhető a megcsontosodott struktúrák, személyi vélt privilégiumok, továbbélése és lehetőség lenne új tehetségek felbukkanására. A meglevő tehetséges és tapasztalt politikusok is igazi megmérettetésbe kerülnének.

Elsőként ki kellene mondani, hogy a választási szövetségben együttműködni kívánó személyek minden szinten újra megmérettetik magukat.

          Ha ezt vállalnák a szereplők akkor elkerülhető lenne a pártközi tárgyalások formálisan vagy informálisan mindig jelenlevő eleme: a pozíciókért való alkudozás.

A továbbiakban sem a pártok egyes jelöltjeinek létszámáról kellene tárgyalni a pártok vezetőinek, hanem a tervezett választási szövetség elvi, ideológiai alapjaiban, szervezeti felépítésében, működési szabályzatában, belső választási, jelöltállítási szabályaiban kellene megállapodniok. Ha ehhez még megállapodnak egy átmeneti kettős párt-és választási szövetségi tagság feltételeiben, akkor az új választási szövetség alulról építkezve a következőképpen alakulhat ki.

A jelenleg külön pártokban nyilvántartott, de már közösen tevékenykedő politikusok megkezdik a választási szövetségi szervezetek létrehozását minden lehetséges településen. A minden lehetséges településnek a fogalma azt jelenti, hogy ahol a létrehozandó választási szövetség tagjai közül csak egy is létezik már megindulhat a munka. Ez az eljárásmód fantasztikus távlatot nyit e választási szövetség előtt, hiszen ahol nincs FIDESZ szervezet ott van MDF, ahol nincs az előbbi kettő ott lehet FKgP stb. De a területi mozgósításon túlmenően az egyes egyedi pártokból kiábrándult választók és szimpatizánsok ismételt mozgósítása is remélhető. Ki ne hallotta volna már a párbeszédet: "Szavaznál X. konzervatív pártra?  Nem!  És egy konzervatív pártszövetségre?  Igen!" 

Az új választási szövetség alakuló ülése egyben tagtoborzó illetve integráló szerepet is betölthetne hiszen meglévő, de egy pártalapszervezetre nem elegendő párttagok és választási szövetségbe új tagként megjelenők is beléphetnek. Ez az alakuló ülés tisztségviselőket is választ akik remélhetően megmérettetve és nem pártközi alkuk során kerülnek a felszínre. E folyamat eredményeként településenként megalakulnak az új választási szövetség szervezetei miközben az ideiglenes rendelkezések alapján a szövetséget alkotó pártok helyi szervezetei is még léteznek a biztonság kedvéért.

Ezután következik a megyei szervezetek létrehozása a megegyezett szabályok szerint. Eddig minden alulról szerveződött lehetővé téve friss erők megjelenését. Ezt követően lehetne összehívni a választási szövetség országos döntéshozó gyülekezetét azzal a feladattal, hogy országos vezetőséget és elnököt (elnököket) válasszon, hagyja jóvá a már kialkudott szervezeti és választási szabályzatot.

 Ha ennek a szervezetnek meg van a politikai és alkotmányos biztonsága, ezen vagy a következő ülésén kimondhatja az egyes pártok vagy egyesülését is.

A bármilyen szintű (parlamenti képviselő, polgármester,stb) választásokra a jelöltállítás folyamata a következő:

 a jelöltállítás és kiválasztás a helyi szervezetek szintjén történik.

 Minden létező helyi pártszervezet állíthat jelöltet. A jelöltek a választási szövetség szabályai szerint mérik össze magukat helyi választási szövetségi fórumokon. Ezek a fórumok vagy település szintűek, vagy választókerületi szintűek, attól függően, hogy helyi, vagy parlamenti választásokról van e szó. A fórumok résztvevőit az összeméretés rendjét, (kérdések, programismertetés, stb), a választás szabályait, az országos pártelnökök által megalkotott és jóváhagyott szabályok már tartalmazzák. E fórumok eredményeképpen az egyes választási körzetekből csak közös jelöltek keletkezhetnek. A  listák vagy pártokként keletkeznek vagy a választási szövetségen belüli személyekből a megmérettető fórumokon való szereplés függvényében. Ennek eldöntése a legkedvezőbb formában a választási törvény ismeretében a szakemberek feladata

Az MDF Pilisvörösvári Szervezetének vezetősége ezt a nyilatkozatot a helyben működő polgári pártszervezetekkel egyeztette azzal a céllal, hogy pártjaik vezetése felé hasonló tartalmú levelet továbbítsák. A nyilatkozatot eddig az MDNP helyi szervezetével sikerült egyeztetni, ők alá is írták.

A helyi FIDESZ ill. FKgP szervezetekkel még tart az egyeztetés, de legalább is nem utasították el.

Az országos pártelnököknek az említett nyilatkozatunkban kért azonnali egyeztetése azért vált sürgőssé mert Pest megyében a 12. választókerületben saját szabályzata szerint már megalakult egy "Választókerületi Demokrata Unió". Ez a nagy munkával létrehozott szerveződés munkája veszélybe kerülhet ha a közösen kiválasztott képviselőjelöltjüket vagy az MDF-en belül vagy a többi együttműködő párt felső vezetése nem fogadja el. Tehát vagy az ő szabályzatukat fogadja el minden párt legfelső vezetése, vagy egy sürgősen létrehozott közös szabályzathoz kell a Dunnaharasztiaknak alkalmazkodni.

Kérem tehát Frakcióvezető Urat, hogy jelen levelemet is tegye közzé mivel a javaslatunkat ez tartalmazza és nem a korábbi kísérőlevelem, amely ehhez képest javaslat nélküli lamentálásnak hat.

Pilisvörösvár, 1999. december 30.

                                     Figyelmét megköszönve baráti üdvözlettel:

 

 

                                                                                                              / Botzheim István /                                

                                                                                                                        elnök