MDF Pilisvörösvári Szervezete

 Pilisvörösvár,  Semmelweis-köz 5/3,        tel/fax: /26/ 330-149,    E-mail: boci 76@freemail.hu 

 

 

 

A "Vörösvári Újság" felelős szerkesztője részére

E-mail: Vorosvari Ujsag@mail.maze.hu

 

Tisztelt Felelős Szerkesztő!

Az alábbiakban megküldöm a helyi MDF és MDNP szervezetek közösen kiadott közleményét. Hivatkozva a képviselőtestület által jóváhagyott SZMSZ megfelelő pontjára kérem a közleménynek a következő számban való megjelentetését. Amennyiben rövidítésre van szükség értesítése után rendelkezésre állok.

"BÉKEJOBB 2000"

 Vörösváron is!

Az MDF Pilisvörösvári Szervezetének elnöke, 1999. szeptemberében felhívással fordult a városunkban tevékenykedő, FIDESZ, FKgP, MDNP pártszervezetekhez. A felhívás célja az volt, hogy az érintett pártok helyi szervezetei közösen aláírt nyilatkozattal forduljanak egyenként saját pártvezetésükhöz. A nyilatkozat szerint: 

                                           "mi a konzervatív értékek alapján szerveződő, a kereszténydemokrata elveket valló, a fenntartható fejlődésért felelősséget érző, a szociális piacgazdaságon nyugvó parlamentáris demokráciát gyakorló pártszervezetek, akik célul tűzzük ki, olyan többségű parlament és helyi önkormányzat választásának elérését amelyik az ország és a helyi társadalom vezetését a következő alapelveknek megfelelően biztosítja:

                -az ember és a társadalom kibontakozását partneri és a különböző vélemények ütköztetését gyakorló és elfogadó társadalomban képzeli el,

                -alapvető értékként az emberi méltóságon alapuló szabadságot, esélyegyenlőséget, a társadalmi igazságon a közjót, az aktív szolidaritást s a kisegítést (szubszidiaritást) tekinti.

                -felelőséget érez abban, hogy a következő évszázad Magyarországa nemzeti és keresztény ország legyen.

A  FENTI CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT, VALAMINT A POLGÁRI KORMÁNY EDDIGI EREDMÉNYEINEK ÉS NÉPSZERŰSÉGÉNEK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN:

jelen nyilatkozatunkkal ünnepélyesen felkérjük pártjaink elnökeit, hogy az 2002. évi választásokon közös jelöltállítások érdekében kezdjék meg tárgyalásaikat egy választási szövetség létrehozásáról.                A felkérésünket azzal támasztjuk alá (a történelmi és politikai szükségszerűségen túlmenően), hogy szervezeteink a helyi választásokon sikeresen működtek együtt, úgy hogy a pártokat megosztó elvi, ill. személyes különbözőségeket félretéve idejekorán kezet tudtunk fogni és szűkebb településünk, illetve hazánk érdekében fejtjük ki politikai tevékenységünket. "

Javaslatunk lényege a demokratikus módszer, az alulról való építkezés. Ezzel elkerülhető a megcsontosodott struktúrák, személyi vélt privilégiumok, továbbélése és lehetőség lenne új tehetségek felbukkanására. A meglevő tehetséges és tapasztalt politikusok is igazi megmérettetésbe kerülnének.   Elsőként ki kellene mondani, hogy a választási szövetségben együttműködni kívánó személyek minden szinten újra megmérettetik magukat. Ha ezt vállalnák a szereplők akkor elkerülhető lenne a pártközi tárgyalások formálisan vagy informálisan mindig jelenlevő eleme: a pozíciókért való alkudozás. A továbbiakban sem a közös jelöltek létszámáról kellene tárgyalni a pártok vezetőinek, hanem a tervezett választási szövetség elvi, ideológiai alapjaiban, szervezeti felépítésében, működési szabályzatában, belső választási, jelöltállítási szabályaiban kellene megállapodniok."   A nyilatkozat ezután részletesen felsorolja az eljárásrendet ami alapján titkos szavazással remélhetően helyi szinten választódnának ki a közös jelöltek.

A megkereső levélre FIDESZ Pilisvörösvári Szervezetének elnöke írásban és szóban is azt közölte mivel országos jelentőségű az ügy előbb a megyei pártvezetéssel egyeztet és utána közli a helyi tagság álláspontját.

Az FKgP Pilisvörösvári Szervezete elnöke szóban kért türelmet.

Végül az elmúlt év novemberében MDNP Pilisvörösvári Szervezete és az MDF Pilisvörösvári Szervezete a közösen aláírt nyilatkozatot egyenként megküldte saját pártelnökeinek: Pusztai Erzsébetnek és Dávid Ibolyának.

A nyilatkozat megküldése azért vált sürgőssé, mert a Dunaharaszti központú 12. választókerületben létre is jött a " Választókerületi Demokrata Unió" az MDF az MDNP és a KDNP  valamennyi helyi szervezetének együttes akaratával. Ez az örvendetes esemény azt jelentette, hogy javaslatunkat sürgősen el kell juttatni a pártok vezetőihez az egyeztetett eljárásrend megtárgyalását kérve, nehogy ennek hiányában országszerte különböző alapszabályú és eljárásrendű szövetségek jöjjenek létre. Ez azért is lenne fontos, hogy a jelöltállítást minden párt felső vezetése is elfogadja. Éppen most éljük át a nemkívánatos helyzeteket az időközi választásoknál.

Üdvözöljük tehát a "Békejobb 2000" kezdeményezést,  mert reményt kelt bennünk, hogy felhívásunk nem volt pusztába kiáltott szó. Változatlanul várjuk a velünk egyetértők csatlakozását azzal a reménnyel, hogy összefogásunkat előre,-és példamutatónak tekintik.

Az MDF és az MDNP helyi szervezetei.

Pilisvörösvár, 2000. február 21.                                                                                    / Botzheim István elnök /

 

                                                                                                                                 MDF Pilisvörösvári Szervezete