1,/          Sörös János 1990-ben függetlenként, az SZDSZ által támogatva lett képviselő. Horváth képviselő szerint tehát az SZDSZ az MDF holdudvarához tartozott. Sőt az MSZP-SZDSZ kormány mellett, és a mostani  MSZP-SZDSZ-es polgármester ellenében volt ellenzékben az SZDSZ? Nos ez botorság és azt mutatja, Horváth képviselő úr a jelek szerint csak pártban tud gondolkodni. Ez a gondolkodásmód téríti el az igazságtól. Pedig az igazság pártsemleges, mint ahogy az a szolgálói képviselői magatartás is, amely nem ismer pártérdeket. csak a település érdekeit amelynek polgárai minket megválasztottak. Ez a Horváth képviselő által nem ismert demokratikus beállítódás eredményezte, hogy a volt  polgármester hiteles kisebbségi képviselőt keresve fogadta el Sörös Jánost a külkapcsolatok levezénylésében.  A négy éves eredményes és tisztességgel vállalható munka természetesen a személyes kapcsolatokat is szorosabbra zárta függetlenül attól ki melyik pártból jött.

 

2,/   A már említett sikeres külkapcsolatok alapja is a párttoktól és egyéni /maffia/ érdekektől mentes, a korábbiaktól gyökeresen eltérő, hiteles arculat felmutatása volt. Partnereink miután látták nyíltságunkat, demokratikus működésmódunkat, talán éppen elődeink ezirányú deficiteit felismerve bíztak meg bennünk. Ezzel volt módunk megszerezni a Bajor szabad állam 1.000.000,-DEM, a Német Szövetségi Állam 126.000,-DEM, és a Grőbencell község 80.000,-DEM összegű támogatását, illetve pályázatát, hogy csak a nagyobbakat említsem. Igen pályázatát mert ezekért pályázni, azaz dolgozni kellet és nem ölbetett kézzel ülni mint az történt az mostani polgármester idejében. És ezekért még szolgalelkű módon a grőbenzell-i polgármestert sem kellett díszpolgárrá kikiáltani, sem Teufel miniszterelnököt Baden Würtembergből, sem Stoiber miniszterelnököt Bajorországból, sem Zehetmayer kultuszminisztert, a nagykövet urat, sem Habsburg Ottót. Mert ők minket tisztelve, saját elhatározásukból jártak itt, és nem kellett díszpolgársággal, sanda várakozásokkal ide csalogatni őket.

 

3,/  A csatornázás kapcsán Horváth képviselő úr arról próbál kioktatni bennünket amit az előző önkormányzat gyakorolatot szerzett és sokat végzett. Míg a jelenlegi polgármester és az ő kezdeményezése hijján a jelenlegi képviselőtestület semmit sem  tett. Mert a korábbiak sok pénzt pályáztak a parlamenttől és külföldről. Ebből lett a faluban többek között lakásépítés, tornacsarnok, tanterembővítés a Vásár téri iskolában, zeneiskola helyteremtés, gimnáziumbővítés, aulaépítés kultúrház átalakítás, parkoló az ABC és a ligeti templom előtt. De hozzájárultunk a mentőállomás létrejöttéhez tervezéssel, pályázatkiírással és az összköltség 40%-val, felújítottuk a gimnázium konyháját, a házasságkötő termet, a temető ravatalozóját, megépítettük a Szabadság úti aszfaltútat, a szeméttelep kapacitását megnöveltük négy évre, mikrobuszt, terepjárót, és szemetes autót vásároltunk, a tájházat megvásároltuk, kialakítottuk a községi piacot, megterveztettük, engedélyeztettük és megépítettük az Észak-déli feltáró nagyátmérőjű szennyvízcsatornavezetéket.

Megterveztettük, engedélyeztettük és elkezdtük megépíteni a meglévő általunk beüzemeltetett szennyvíztisztítóműre csatlakoztatható utcai szennyvízcsatornavezetéket. Ehhez előzetesen pályáztattuk a kiviteli tervek alapján a kivitelezést. A nyertes kivitelezési költség volt alapja az államtól beszerzendő tőkeösszegnek, amit 55 millió forint összegben meg is kaptunk és a lakossági hozzájárulásnak.

 Megterveztettük, engedélyeztettük és pályázatott nyújtottunk be a községet most már teljesen ellátó szennyvíztisztítóműre 1994-ben. Ezt és az ezután következő tényeket hívja a képvislő úr kusza mende mondának. A  község az 1995 márc.31-i  kormányközlemény szerint elnyerte -minden más valótlan állítás ellenére-a rendszerváltoztató önkormányzat által hosszas munkaráfordítással megpályázott 143,5 millió forintnak 50%-át. /ma már csak 40%-ot adnak/. Ugyanakkor Pilisvörösvár Nagyközség Költségvetése 1995 márciusában a szennyvíztisztító építésére nem, csak tervezésére irányoz elő forrásokat A céltámogatás ütemezése a közlemény /1995 MK (26)/ szerint: 1995-re 21.525.000,-Ft, 1996-ra 35.875.000,-Ft, 1997-re 14.350.000,-Ft. Nem igaz, hogy új pályázatot kellett benyújtani, ehhez e megkapásig /1995 márc./ nem volt idő. Legfeljebb adatmódosításra volt szükség. Tehát Horváth barátunk erős tévedésben leledzik amikor a szennyvíztisztító építéséről úgy beszél mintha az ő /MI/ érdemük lett volna. Erre az állami forrásokat az előző önkormányzat teremtette meg, mostaniaknak az ölébe hullott. A kivitelezés egy évvel később indult meg, nincs jelentés arről hogy milyen többletráfordítással milyen minőségben, és garanciákkal épült meg a mű. Csak úgy ne járjunk mint az előző önkormányzat járt a tanácsiakkal, hogy mikor a teljes kapacitásra szükség lesz, akkor derül ki hogy garancia nélkül fizettek ki egy működésképtelen szennyvíztisztítót.  Mindenesetre az új tisztító üzembeléptével korlátozták a helyi szippantós vállalkozók  leürítési lehetőségeit. Tehát mese az hogy újra kellet pályázni. Az új önkormányzat 1994 decemberében állt fel és 1995 márciusában már meg volt a kormány döntés.  Ez a jelenlegieknek túl gyors lett volna. Az ő tempójuk az, hogy a négy év nem volt elegendő új csatornatársulat szervezésére, egy új gyűjtő szennyvízfővezeték megtervezésére, pályáztatására. Nincs pályázat alapján nyugvó kivitelezési ajánlatuk semmilyen tervezett szennyvízlétesítményre. Hol lesz itt reális állami tőkebevonás és lakossági hozzájárulás. Nincsenek nagyon lemaradva csak négy évvel!

Ezek szerint ez a hatalmas, tervszerű és folyamatos munka kampányfogás volt? A mostaniak elégedettek lehetnének ha ennek a fele álllna mögöttük. De az kampányfogás ha néhány jól kiválasztott helyen többnyire maguk és a haverok  előtt asztfaltoznak és SZDSZ-es pártkapcsolatok segítségével alázzák meg egy sárba és szennyvízbe fulladó települést a városi címmel.

 

 

 

 

 

-2-

4,/    Ami az előző önkormányzat által létrehívott csatornatársulat bonyolításában megkezdett csatornaépítési munkát illeti azt két éven keresztűl a jelenlegi önkormányzat polgármestere Grószné és a csatornatársulati elnök utalványozta. Az előző polgármester 6 millió forint értékű számlát irt alá a 110 millió forint összegű szerződésből. Többet nem! A maradék összeget ráhagyományozta az őt az utolsó két hónapban helyettesítő alpolgármesterre,  majd a többi az új polgármesterre marad. Tehát a két év alatt a csatornatársulati elnök és a jelenlegi polgármester 104 millió forintot költött el. Az elátkozott szerződést fel nem bontva, az egyre fogyó pénz ellenére a munka átütemezését, az előleg csak 50%-ban való elszámolását eltűrve, az 5/1995. (I.30.) Kt számú határozatban ennek a kivitelezőnek ígérik a hátralévő munkát is

Fel lehet-e menteni egy a beruházásért fele mértékben felelős testületet ha nem épült az 1996-os évben alig épült csatorna annak ellenére, hogy aláírt szerződése volt a községnek a beruházás befejezéséig? A szerződés szerint még további 3,8 km csatornát kellett volna megépíteni. Ennek eredetileg 1995 év végéig kellett volna megépülni de az új szerződésmódosítás szerint. Tud e arra válaszolni valaki, hogy az el nem végzett munkáért vagy a be nem épített anyagért indított e pert a polgármester?

Igaz-e, hogy a beruházás elhúzódását egy rossz szerződés okozta? Nem mert az előző polgármester által aláírt szerződés pályázaton elnyert kivitelezői ajánlaton nyugodott. Valóban tartalmazott előleget anyagvásárlásra, de nem ügyetlenségből, hanem azért, hogy annak ÁFA tartalmát az önkormányzat visszaigényelhesse. /durván 25 millió forint /  Mint ahogy azt később meg is tette! Csak a megvásárolt anyagot konszignációs raktárban kellett volna tartani -azaz olyan raktárban amelyiknek egy kulcsa a beruházónál van- ahonnan csak az önkormányzat engedélyével és csak erre a munkára szabadott volna utalványozni! A hátralévő munkákra vásárolt anyagról ki tud számot adni? És ez az igazi baj!

Márpedig mindez az 1994-es választások után történt. Mint ahogy az a szerződés módósitás is amelyikben az egyes részteljesítések elszámolásánál az előlegnek csak 50%-át számolták el. Tehát a fele minden egyes alkalommal a kivitelezőnél maradt. Ezért a  felelősséget az új polgármesternek és az akkori csatornatársulati elnöknek kell viselnie.

Egy szabálytalan ígérettel, a Képviselőtestület 5/1995.(I.30.) Kt. sz. határozatával -amelyben pályázat nélkül fogadta el a KDVT ajánlatát- a kivitelezőt abba a helyzetbe hozták hogy az szerződésszegésnek állíthatta be a tényt, hogy a további munkát mégsem ő kapta. Már biztosnak tekinthető emiatt a pervesztességünk! Ebből az következik nem az eredeti szerződés volt rossz, hanem annak gyengekezű, érthetetlen módon engedékeny kezelése. Vagy talán nagyon is érthető? Örök beruházói tapasztalat, hogy egy kivitelező oly mértékben válik kezelhetetlenné amennyire hagyják!  Az összes pénz elköltése és a kivitelezővel való hosszas "együttműködés" helyett azonnal válthattak volna, hiszen akkoriban a környéken mindenütt, Szentivánon, Csabán 6-7.000,-Ft/fm áron dolgoztak kivitelezők. Lehet hogy valami érdek főződött a meglevő kivitelezőhöz?

 

5,/   Abban igaza van Horváth képviselő úrnak, hogy  "nem tudjuk pontosan mennyi lesz" mármint a területileg rosszul megválasztott Csatornatársulati második ütem lakossági hozzájárulása. De nem azért mert nincs meg az idei költségvetés, hanem azért mert az elmúlt három évben a populáris látszetintézkedések miatt nem jutuutt idő az új csatornafővezeték  tervei, pályáztatására megépítésére. Ehelyett maguk előtt aszfaltoztak, és SZDSZ-es városavató népbutitással foglalkoztak. Most pedig nincs egy pályázaton megversenyeztetett kötelező erejű kivitelezői ajánlatuk, ami alapján megkezdhetnék a csatornatársulat szervezését. Ennek a hiánya miatt becsülték alá a soron következő csatornatársulatiszakasz utcáinak kiviteli költségeit. Ez az alábecsült összeg már az elmúlt év közepe óta rendelkezésre áll, de nem hogy a kivitelezés, de a szervezés sem kezdődött meg. Az előző önkormányzat által beindított utcai csatornaépítési pályázat folytatásaképpen 1997-re és 1998-ra  a település közel 30-30 millió forintot nyert el. Amelynek felhasználása 1997-ben már elmaradt és ha juniusig nem használják fel akkor az idei is elveszett. És most már március van! Se kiviteli terv se pályázat, se csatornatársulat!

Magabiztos,- a cenzúra miatt megválaszolhatatlan -újságcikkek viszont születnek.