MDNP Pilisvörösvári Szervezete

 Pilisvörösvár Szent Erzsébet út 14, tel : /26/ 330-221

 

 

 

Pusztai Erzsébet elnök asszony részére

Budapest

 

 

Tisztelt Elnök Asszony!

 

 

Értékelve a választásokat, készülve a következő  Országos Gyűlésre és az önkormányzati választásokra szervezetünk felhívással fordul Önhöz, azzal a kéréssel, hogy azt a megfelelő fórumokhoz, továbbtárgyalásra előterjeszteni szíveskedjen:

 

Polgári jobbközép pártok uniója.

 

Az 1998-as parlamenti választások végeredményével nem dicsekedhet az FIDESZ kivételével egyetlen konzervativ párt se. Eldőlt, hogy a szétforgácsolódott, jelentős személyiségeitől elhagyott konzervativ pártok nem tudják megszólítani a választókat, valljuk be elszürkültünk.

 

Ellenségeinknek használnánk ha magunkat marcangolnánk a bűnbakok keresésével. Most sokkal fontosabb a megfelelő tanulság levonása. Ez pedig véleményünk szerint nem más mint annak a felismerése, nekünk nincs negyven évünk egy polgári jobbközép politikai erő összekovácsolására, mint ahogy generációkat nevelhettek ki a kommunista , szociáldemokrata, szocialista- munkás-pártban, és a KISZ-ben ellenfeleink.

 

Ha most nem tanulunk a mögöttünk álló három választásból, nem is lesz erre további negyven évünk. Mert most ugyan a választók leváltották a szociál-liberális kormányt, de jól kell látni, hogy a magyar parlament 40 %-a egységes, testületileg  negyven-ötven éves politikai tapasztalatokkal rendelkező erő. Velük szemben most ugyan többségben, de tapasztalatlan, szándékaiban megosztott, és a választások előtt mindannyiszor furcsa személyekkel és erőkkel tovább könnyen osztható heterogén politikai tényező található.

 

Ezért kezdjük meg már most a munkát erőink egyesítésére egy polgári jobbközép pártunióba. Hiszen sürgető e feladat és a tapasztalatok is. De most a legjobb az indítás, mert egy párt tagsága, választott aktív személyiségei nem hagyhatják abba a politikai tevékenységüket azért mert pártjuk rosszul szerepelt a választásokon. De nem járhatnak így más, pártunkon belüli barátaink, de volt barátaink sem akik vélt vagy valós sérelmek miatt hagytak el bennünket. Most hogy együtt veszítettünk talán másképpen látják és látjuk azokat az eseményeket melyek a szétváláshoz vezettek.

 

 

 

 

Megadhatjuk -e az esélyt ellenfeleinknek hogy mosolyogva nézzék tapasztalt barátaink lemorzsolódását. Azt sem gondolhatjuk, hogy minden választás után a legközelebb álló sikeres pártba igazolnak át azok, akik nem akarják, vagy nem tudják érdeklődésük miatt abbahagyni az aktív politizálást. Bár látunk erre példát, hagyjuk ezt a focistáknak. Túl kicsi még hazánkban a mellettünk politizáló közéleti réteg, kár lenne elveszíteni bárkit is. Megoldás tehát, az olvadozó elavult pártkorlátokat  elvi arculatunk, hovatartozásunk megtartásával átlépni és a közös nevező keresésével tágítani. Ellenérvként elhangzik ilyenkor: ha X,Y pártelnök, miniszter államtitkár adott szituációban így viselkedett, mit tesz az integrált új pártunióban. Nos közkatonaként a tehetségével dolgozik és majd az unión belüli választások révén kerül mindenki az  őt megillető helyre. A bukás után megérkező alázat segít majd mindenkinek közkatonaként jelentkezni. A vázolt helyzet a települési közélet szereplőinél is már bevezetésre érett. Helyben könnyebb egyetérteni, és nehezebb a pártközpont torzsalkodásaival együtt érezni. Arról az előnyről nem beszélve hogy a megfogyatkozott pártszervezetek országos hálózata besűrűsödik azzal, hogy az unióra lépő pártok szervezetei nem mindig ugyanazon a településen léteznek. Ahol nem volt MDNPszervezet van KDNP, ahol az előző kettő nem volt ott létrejöhetett a FIDESZ, vagy az MDF.  Azért is kell gyorsan cselekedni  mert a bukás helyi szervezetek felmorzsolódásával is járhat, és a jelek szerint nem csak az MDNP-ről van szó. Hívjuk tehát barátainkat! Hogy kik azok azt most már közel tíz év távlatából jól megtudjuk ítélni.

 

Az MDNP pilisvörösvári szervezetének vezetősége ezt a nyilatkozatot a helyben működő polgári pártszervezetekkel egyeztette azzal a céllal, hogy pártjaik vezetése felé hasonló tartalmu levelet továbbítsák. A nyilatkzatot eddig az MDF helyi szervezetével sikerült egyeztetni, ők alá is írták.

A helyi FIDESZ ill. FKgP szervezetekkel még tart az egyeztetés, de legalább is nem utasítottak el.

 

Pilisvörösvár, 1999. november 28.

 

 

 

A figyelmét megköszönve baráti üdvözlettel:

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              / Dr. Havasi Lászlóné /                                

                                                                                                                       elnök