A "Polgári Szövetség Pilisvörösvár" pártjainak és szervezeteinek állásfoglalásai , Pilisvörösvár települési önkormányzati Képviselőtestületének és polgármesterének ténykedésével  kapcsolatban

 

 

Oktatás

 

 

A "Polgári Szövetség Pilisvörösvár" pártjai és szervezetei, valamint szimpatizánsai megdöbbenéssel tapasztalták Pilisvörösvár települési önkormányzat polgármesterének és Képviselőtestületének az ország nyilvánossága előtt történt, a községhez méltatlan ügyetlenkedését, amely a község középfokú oktatásában nevezetesen a hatosztályos gimnázium szervezésével kapcsolatban történt.  Aggodalommal tekintünk az egységes oktatási koncepció hiányában és a költségvetési megszorítások miatt létrejött helyzetre. Az egymás ellen kijátszott oktatási intézmények és ebből származó légkör következtében romlik az oktatás színvonala. Ez gyermekeink és ezzel a község jövőjét veszélyeztető folyamat, mely településünk szellemi színvonalát rohamosan süllyeszti és ez nem lehet távlati célja a községért felelős képviselők-nek.

Felkéri a Képviselőtestületet és annak általunk támogatott tagjait, valamint a polgármestert, egy egységes oktatási koncepció kidolgozására és  nyugodt oktatási körülmények biztosítására. Az 1997-es költségvetési évben elsősorban az oktatási intézmények reális finanszírozásával, szükség szerint akár az erőltetett és felszínes beruházások (Szent István úti aszfaltlepény) és célok visszaszorításával.

 

Csatorna

 

A "Polgári Szövetség Pilisvörösvár" pártjai és szervezetei, valamint szimpatizánsai aggodalommal kísérik a csatornaépítés körüli bonyodalmakat. Elfogadhatatlannak tartják, hogy az építés az 1996-os év eddigi eltelt 9 hónapjában teljesen állt, ezzel együtt viszont a társulat ügyvitelének költségei , a tisztségviselők és alkalmazottak munkával meg nem alapozott díjazása súlyosan terhelte a lakossági befizetéseket.

Az önkormányzatiság és a szólásszabadság visszaszorításának tekinti, a községi laptól és a polgármestertől származó egyoldalú tájékoztatást és a felelőség áthárítást.

A beruházásnak - a társberuházói szerződés szerint - két felelőse van a polgármester és a csatornatársulati elnök személyében. Kifejezetten antidemokratikus a Képviselőtestület egyes tagjainak és a polgármester azon törekvése, hogy a beruházást ki akarta vonni a Csatornatársulati közgyűlés döntési kompetenciájából. Felkérik az önkormányzati képviselőtestületet, különösen annak általuk támogatott tagjait a beruházásban az önkormányzatra jutó feladatok további vitelére valamint a feljelentés alapján indított rendőrségi vizsgálat eredményének nyilvánosságra hozását, Pilisvörösvár lakosságát a nyilvánosság fórumainak igénybevételével a munkát hátráltató események elleni tiltakozásra.

 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

 

A "Polgári Szövetség Pilisvörösvár" pártjai és szervezetei, valamint szimpatizánsai a község lakosainak a szemétszállítás díjaira történt befizetéseire, valamint a község költségvetésére igen veszélyeztetőnek és káros hatásúnak, tűrhetetlenek tartja a Képviselőtestület azon döntését, hogy a település szemétszállítását úgy privatizálták, hogy amig a Községgondnokságon megszervezett tevékenység, a szerződés szerint 16 Mft-ba, járulékaival lehet, hogy 20 Mft-ba kerül ezentúl a szemét eltávolítás és lerakás. A 10 évre szóló szerződés biztosíték /az elszállítandó mennyiség konkrét rögzítése/ nélkül kiszolgáltatja a községet, más községekhez hasonlóan (Pomáz) ismeretlen szándékú cégnek, mert ezzel esetleg az áremelésnek vagyunk kitéve. Nem vizsgálták annak lehetőségét , hogy saját céggel önköltséges megoldással megoldható-e a hulladékkezelés. Ezzel 30-40 ember munkája  is biztosítva lenne. Felkérjük a Kt-t és általunk támogatott tagjait,  annak megvizsgálására, hogy egy a községi szervezet által elvégzett hulladékgazdálkodás, szétválasztás visszaforgatás után maradó csekély hulladék elhelyezésére az előző Kt. által megtalált területen olcsóbb megoldás lenne-e. Félő hogy  az esetleg e szerződés alapján megemelt lakossági hozzájárulás összegét emelni kell, amely a nemfizetés irányába viszi és a lakosság jogos tiltakozását váltja majd ki.

 

ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI TERV (ÁRT)

 

A "Polgári Szövetség Pilisvörösvár" pártjai és szervezetei, valamint szimpatizánsai aggályosnak tartják, hogy a kárpótlási földárverés és a földrendezések idején, Pilisvörösvár Önkormányzati Képviselőtestülete által egy éve hozott 16/1995. (IX. 9) Kt. sz. rendelete amely az ART-t módosította még mindig érvényben van. A hivatkozott rendelet kb. 50 Ha mezőgazdasági művelési terület belterületbe vonásával és építési telekként  tervezett hasznosításával:

            a.) - megszüntette a korábbi Képviselőtestület által kijelölt vállalkozási területet és nem jelölt ki helyette másikat. Ezzel megszüntette a község fellendülését hozó vállalkozások és beruházások lehetőségét, a helybeli munkaalkalmakat is.

            b.) - jelentősen torzítja a ma is elnyújtott faluszerkezetet ezzel rontva a közműelláthatóságot, ez indokolatlanul magas összegű ráfordítással járna és egyéb település fejlesztési lehetőséget.

            c.) - az azóta meg nem alkotott részletes rendezési terv hiányában telekspekulációs folyamatok kialakulását teszi lehetővé.

Felkéri az önkormányzat Képviselőtestületét és általunk támogatott tagjait a rendelet újratárgyalására  és visszavonására. E rendeletnek a településre való káros hatása miatt. Pilisvörösvár község lakosságát tiltakozásának kifejezésre kérjük.

 

Önkormányzati lakások

 

A "Polgári Szövetség Pilisvörösvár" pártjai és szervezetei, valamint szimpatizánsai tiltakozásukat fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy az Önkormányzat hibájából a pilisvörösvári bérlakások privatizációja mindmáig nem kezdődött el. A Törvény szerint ennek legkésőbb 1995 november 30-án meg kellett volna indulnia.

 

A Pestmegyei Közigazgatási Hivatal és a Belügyminisztérium felszólítása ellenére Pilisvörösváron még mindig a '94-ben hatalomra jutott új képviselőtestület által hozott, törvénysértő lakásrendelet van érvényben, mely akadályozza a lakásprivatizációt.

 

A lakók azért is teljes bizonytalanságban vannak, mert állandóan a fejük felett lebeg a lakbéremelések réme akkor, amikor a jelenlegi lakbérekért az önkormányzat sem karbantartást, sem más egyéb szolgáltatást nem nyújt.

 

A bérlakásállománynak jelenleg így nincs gondos gazdája, állapotuk továbbra is csak romlik. A közösség vagyonának értéke tehát lassan, de biztosan továbbra is csökken, miközben a társadalmi igazságosság elve továbbra is csorbát szenved.