EGY KORMÁNYPÁRTI POLGÁRMESTER ÉRTÉKELÉSE  A HELYI POLITIKA ÉS KÖZÉLET VALÓSÁGÁRÓL

 


    Vörösvár polgárai számára nem kétséges, hogy kormánypárti vagyok . Miután  a helyi FIDESZ  nem támogatott polgármesterjelöltként a választásokon kénytelen voltam függetlenként indulni és támogatásuk nélkül nyertem. Akik rám szavaztak tudták rólam, hogy a helyi MDF szervezet alapítói közé tartoztam 1989-ben, és kisebb  megszakításokkal annak elnöke vagyok a mai napig. Azt is tudják a rám szavazók hogy világnézetem és ideológiai elkötelezettségem a kereszténydemokrácia elveihez nem mai keletű sőt, hogy hűséges természetem folytán ez nem is változik.

Kormánypártiságom alapja a helyi politikában polgármesteri szolgálatomból fakad. Mindaz ami négy év alatt történik ebben a városban  a nevemhez kapcsolódik legyen az pozitív vagy negatív a választók ítélete alapján. Azért a politikai felelőséget a következő polgármester választáson én viselem. A fentieket azért foglaltam össze, hogy kormánypártiságom ne legyen kétséges senki előtt.

Tehát kormánypártiként így az év végén elégedetten dőlhetnék hátra polgármesteri székemben Gromon István képviselőtársamnak a Vörösvári Újság legutóbbi számában kormánypártiként összefoglalt országos és helyi eredmény-kimutatása olvasatán: mi kormánypártiak jól megcsináltuk ezt az évet! Az ellenzék ill. nem kormánypártiak csak lesettnek és irigykedhetnek  eredményeink olvastán.

De sajnos mégsem tehetem, mert összefoglalása súlyos csúsztatásokkal terhelt! Az éves eredmények igazak! Akkor is ha hiányosan és előítéletesen interpretáltak. Nem esik szó a külkapcsolatainkról, regionális szerepünkről és a hivatal munkájáról az ott történt pozitív változásokról.

Csak az a hazugság, hogy létezne egy kormányzó erő a Vörösvári képviselőtestületben. Azaz, hogy képviselő-társam ilyen módon kormánypárti lenne illetve, hogy létezne egy csoport akinek a nevében az eredményeket ki lehetne sajátítani a képviselőtestület bármely választott képviselője hátrányára.

 Gromon István értékelése sértés a képviselőtestület minden tagja számára, hiszen képviselőtársam elfelejtette meghatározni, mely kormányzó erő egyenkénti képviselőinek felhatalmazásából értékel. Ezzel mindenkit,  akit nem határozott meg, egyúttal kizárt az eredmények létrehozásából - így gyakorlatilag valamennyi képviselőt!

Ugyan szó esett cikkében egy "FIDESZ-MDF-MDNP" választási szövetségről, azonban e választási szövetség utolsó írásbeli dokumentuma a választások utáni együttműködésről a következőképpen rendelkezik: "A majdani önkormányzati együttműködés módjáról, esetleges közös frakció alakításáról a választások után, alkalmas időben külön megállapodás rendelkezik."

Erre a megállapodásra az elmúlt egy évben nem került sor, annak ellenére sem, hogy mindaddig amíg a két alpolgármester cserben nem hagyott, folyamatosan szorgalmaztam: szervezzük meg a közös programunk végrehajtását biztosító felelős kormányzó erő,-a frakció- létrehozását.

Ezt a szervezést számomra érthetetlen módon Gromon István -akkor meg szövetségesnek tekintett alpolgármester kollegám- félszivvel, kelletlenül végezte, de sem a szervezeti keretekről sem a biztonságos működésről nem gondoskodott. Meg kellett volna szervezni és írásbeli koalíciós szövetségkötésekkel rögzíteni a szükséges 9 fős frakció létrehozását.

Nem értettem, hogy mi az oka ennek -ha úgy tetszik szabotáló magatartásnak-, míg egy képviselőtestületi ülésen napirend előtt egyik képviselőtársunk, -mellesleg a helyi MSZP elnöke- meg nem kérdezte:, hogy a FIDESZ helyi kormányzó ereje miért nem tudta elintézni, hogy megnyerjük a csatornaépítésre beadott céltámogatási pályázatunkat.

Ekkor állt fel a FIDESZ helyi szervezetének elnöke -akkor még azt hittem szövetséges -alpolgármester képviselőtársam azzal, hogy idézem:

"Itt nem a FiDESZ kormányoz, hanem a józan ész"

Ekkor vált számomra világossá miért húzódoztak az alpolgármester urak a frakció létrehozásától. Saját elképzeléseiket Gromon képviselőtársam most le is írta: "A kormánypárti (!!!)képviselők többségének (???) határozott törekvése volt egy olyan testületi légkör kialakítása, amelyben az ésszerű érvek dominálnak, nem a politikai ülésrend vagy a többségi erő elve"

Ennek az állításnak ugyanúgy nincs alapja mint minden kormánypártiságra vonatkozó hivatkozásnak. Nem volt erről előterjesztés, vita , sem szavazás, és nem született dokumentum. Ez csupán két embernek az akaratérvényesítése, egyeztetések szabotálása, antidemokratikus kamarillamódszerekkel.  Még azt sem mondták meg világosan, hogy nem akarnak frakciót alakítani csupán személyes averzióikat hangoztatták a lehetséges koalíciós partner párt képviselőivel, vagy egyenként szóbahozott, -frakcióba bevonandó képviselők személyével kapcsolatban.

A fentiekből is világosan látszik, hogy egy felelősen kormányzó erő létre nem jöttéért pont Gromon és Szakszon képviselőtársaim tehetnek. Tehát a miattuk létre nem jött kormányzó pártra hivatkozni az eredmények kapcsán az orcátlanság határát súrolja.

Pedig mindaddig míg az alpolgármesteri címet meg nem szerezték teljesen úgy viselkedtek-ill. úgy tettek -mint azt a normális demokráciákban a választások nyertesei teszik, ill. amit tenni a választóik által elvárt kötelességük: a programjuk végrehajtásához szükséges kormányzó erő megszervezése. Ez a kormányzó erő lehet saját soraikból -ha elegendő képviselői helyet szereztek-, vagy ahogy az 1998-ban Vörösváron történt elegendő mandátum hiányában koalíció létrehozása más pártokkal vagy személyekkel.

Ennek jegyében történt a bizottságok felállítása. Plusz bizottságot hoztunk létre, hogy az FKgP elnöke bizottságvezető lehessen azért, hogy szavazatokkal támogassa az alpolgármestereket. A  bizottságvezetők kijelölése is azt irányozta elő, hogy azok a lehetséges kormányzó társaság tagjai legyenek. Ebben egy kivétel történt.

Nem véletlen hogy a bizottságok összetétele és vezetőik 100 %-os többséggel lettek megszavazva. Tehát itt még meg volt a készség kormányzó erő létrehozására, csak az a kérdés nem volt e más cél a háttérben,: az hogy az alpolgármesteri cím legyen megszavazva számukra még ugyanazon a képviselőtestületi ülésen. Ugyanis az  alpolgármesteri cím nem úgy keletkezik ahogy Gromon képviselőtársam cikkében írja: "a választási szövetség tehát nagy arányban megnyerte a választásokat, tagjai sorából került ki a polgármester  és a két alpolgármester..."

Először is a polgármestert a város polgárai választották meg.

Másodszor az alpolgármestereket soha sem választotta volna meg a képviselőtestület a fent említett kompromisszumos egyezkedés, de különösen a polgármester javaslata nélkül. Ugyanis a törvény szerint a képviselőtestület a polgármester javaslatára választja meg az alpolgármestereket.  Tehát Gromon István és Szakszon József sose lett volna alpolgármester, ha nem javasolom a képviselőtestületnek. És biztosan nem őket javasoltam volna a képviselőtestületnek, ha az illető urak nem mutatják magukat szövetségeseimnek.

Alpolgármesternek történt megválasztásuk után alig fél évvel nyilatkoznak, hogy nem vállalnak szövetséget velem munkastílusom és más személyes vonásaim miatt. Nos a választások előtt mikor megkerestek -mert ők kerestek meg, hogy alkossunk választási szövetséget -biztosan tudniok kellett milyen ember vagyok és mit várhatnak tőlem. Nem tudok másra gondolni mint arra, hogy csak az volt a fontos, hogy ajánljam őket alpolgármesternek.

Ezután már csak egyéni érdekeik domináltak. Most már nem a kormányzási felelőség volt fontos, hanem a kellemetlen szövetségesektől való eltávolodás és valamiféle politikai érintett-lenséggel való kifarolás a szövetségből. A szövetség felrúgása, a tőlem való elhatárolodó alpogármesteri nyilatkozatoktól datálható hivatalosan. Azonban én meg ezentúl is a szövetségesként próbáltam az alpogármesterekkel közlekedni. Más kérdés-és ebben bizonyara az én felelőségem is kimutatható-, hogy a szövetségesként való együttműködési munkánk -a munkamegbeszélések programalkotó és felelős kormányzó tevékenység helyett órákon át tartó személyeskedő,  és kisstílű témákról szóló viták sorozata volt, amely még a frakciókezdemények kezdeti találkozóit  is végzetesen lebénította.

 Mégis csak akkor szakítottam meg a szövetségesi együttműködést az alpolgármester urakkal mikor elhangzott a végzetesen naiv kijelentés: "Itt nem a FIDESZ kormányoz, hanem a józan ész!"  Ekkor változtattam meg az urak munkaköri leírását és vettem át munkájuk irányítását. Megszüntettem az általános helyettesítési felhatalmazásukat. Hatáskörük -a konkrét általam kiadott munkákat kivéve- nem több bármely képviselőtársamé. Mellesleg azóta megszűntek a kapcsolatunkban, a viták mivel a kiadott munkák ellenőrzésére, a szükséges feltételek biztosítására szorítkozok.

Ami az igazi probléma és ebben az urak felelősége az az, hogy a velük együtt a választásokon indult fiatal képviselőtársaikat is cserben hagyták. Ezzel az alpolgármesteri címük biztosítására bizottságvezetőnek hívott fiatal és tehetséges barátaikat megfosztották a frakcióülések alkalmával esetleg létrejöhető közös alkotómunka, véleményformálás, tapasztalatcsere lehetőségétől. Sőt az előzményeket és a fent leirt felelőséget feledve alkalmanként bíráljak a fiatal bizottságvezetőket. Holott azok szoros frakció segítség hiányában kínlódnak, tapasztalatlanságukban őrlődnek és nem tudják azt lehetséges politikai szakmai, vezetői tapasztalatot barátok között megszerezni, ami alapja lehetne számukra - konzervatív politikusként - hosszútávon való részvételüknek városunk politikai palettáján.

Az idézett mondat -mármint, hogy városunkban a FIDESZ helyett a józan ész  kormányoz, -politikai  tarthatatlansága és ostobasága mellet azért kártékony naivitás, mert a politika erőjáték. Függetlenül attól, hogy valaki ezt tudomásul veszi -e vagy sem.  Azaz a választók is elvárják, hogy azt a programot amire szavaztak azt végre is hajtsák. Ehhez pedig a döntések során biztosítani kell a többséget. Mert hiába írja képviselőtársam, hogy:"... és megvan a lehetőség további eredmények eléréséhez.", ha nincs meg a mögötte és mellette álló politikai erő. Ennek hiányában felelőtlenség ígérgetni a fejlődést és az erkölcsök feletti őrködést, mert a jelenlegi helyzetben csak sajátmaga -egyébkent tiszteletre méltó- rábeszélőképességében bízhat . Nem beszélve a képviselőtestület többi tagjának a degradálásáról. Mert nem egyedül képviselőtársamnak van csak lehetősége a város irányításában, hanem a teljes képviselőtestületnek, a polgármesternek -mint a munkát menedzselő vezetőnek,- a jegyzőnek, és a hivatalnak is van feladata. És ha képviselőtársam nem is látja, vagy nem ismeri el, ők is elvégzik a reájuk jutó munkát.   Ezen belül vállalhatja egy kormányzó erő a saját, meghirdetett programjának végrehajtását, de ehhez meg kell teremteni a többséget és vállalni a felelőséget, illetve sikertelenséget is. Ezzel együtt személyválogatás nélkül elfogadni a szövetséges és koalíciós partner személyes és pártkötődéseit is.

A fentieket figyelmen kívül hagyva politizálni elszigetelődéshez vezet, ami már lassan körvonalazódik. Az ilyen politikus számára, stílusában egy politikai Don Quijote szerepe juthat, a vele járó alkalmankénti nevetségessé válás veszélyével. Ennek a politizálási stílusnak a zsákutcája néhány megtörtént ügy. Mindegyik jellemzője, hogy az egyedül politizáló-Don Quijote- ki van szolgáltatva a nem a közjót szolgáló erők csoportérdekei háttér befolyásainak. Annak engedve, azok kényelmes játékszerévé válva, bábjaikként lép és  mire észbekap a felismert jó utat nem tudja érvényesíteni. Ilyen volt a telekosztási ügy amelynek szabálytalan szavazásmódjára panaszkodik cikkében képviselőtársam, pedig annak szintén szabálytalan napirendre tűzését ő is támogatta de szervezett kormányzó erő hiányában a szavazóhengernek nem tudott ellenállni sőt tapasztalnia kellett, hogy érdekeltsége folytán saját alpolgármestertársa is cserben hagyta.

 Ezekután bárki megkérdezheti minek lamentálok itt? Miért nem szervezem meg képviselőtársam ellenére a frakciót,  csak találnék kilenc képviselőt.  Lehet! Csak akkor én is árulóvá válnék, ez pedig mint tudják nem stílusom. Én még mindig kötöttnek érzem adott szavamat és aláírásomat szövetségeseimmel szemben.

Számomra egyedül az marad, hogy a város érdekében becsületesen dolgozom, és a saját hatáskörömben mindezt másoktól is elvárva. Szövetségesek nélkül, és ezzel  annak lehetősége nélkül, hogy meghirdetett programomat végrehajthassam. A választók dolga megítélni ki a felelős ezért.

Botzheim István

polgármester

(kormánypárti)